Rozhovor

Prečo sa zo žien stávajú muži? Ako tantra pomáha ženám objaviť a žiť svoje ženstvo?

titulná fotka k rozhovoru o tantre - spokojnejsiazena.sk

Prečo sa zo žien stávajú muži? Ako dokáže byť tantra pomocníkom na ceste osobného rozvoja? Aká je žena, ktorá žije svoje ženstvo? O akom sexe hovorí tantra? Ponúkam vám rozhovor s lektorkou tantry Barborou Sihelskou, ktorá už 10 rokov kráča cestou tantry a 7 rokov sprevádza ženy na ceste ich túžby žiť život podľa seba.

Baška predstav sa nám. Kto si a čo ponúkaš?

Som lektorka tantry a kurzu Tantrajogy – Mohendžodáro a facilitátorka Osho meditácií. Ak by som sa mala definovať jednou vetou, tak by som povedala, že sprevádzam ženy, ktoré majú odvahu žiť život podľa seba. 

Čo je tantra? 

Tantra je filozofia a životný štýl založený na holistickom prístupe k životu. Každá jej metóda pracuje na všetkých úrovniach človeka – emocionálnej, energetickej, fyzickej a duchovnej. Tantra navracia k celosti, ani jedna z menovaných úrovni nie je dôležitejšia. Nemôžeme ani nič oddeliť, či povýšiť. 

Tantra ponúka nástroje na spoznávanie, liečenie a kultiváciu týchto našich zložiek. Tantra pracuje s dualitami, ktoré v nás sú. Mužský a ženský princíp, smútok a radosť … Čokoľvek, čo vnímame ako dualitu. Tantra je o vyjadrení a následnom prijímaní týchto dualit a tým o ich splynutí. 

Všetky nástroje, či techniky, ktoré ponúka, nahliadajú nielen na telo – byť zdravý, dychové cvičenie, spontánny tanec, ale aj na mentálnu stránku – myseľ, jej potreby a v neposlednom rade na emocionalitu. Pracuje so všetkými úrovňami, či časťami nás. V tom je dokonalá a veľmi mi vyhovuje. 

Ako si mám túto filozofiu v praktickom živote predstaviť?

Mám napríklad nejaký vzťahový problém. Tantra mi ponúka rôzne techniky, nástroje, do ktorých sa môžem pustiť s týmto problémom. Začnem ich praktizovať, napríklad jednu z Oshových meditácií. Počas tejto praxe mi z nej vyplynie, že potrebujem vyriešiť vzťah k sebe. Z tohto vzťahu sa mi ukazuje, že kde vo vzťahu k sebe, napríklad v rámci vnútorného dieťaťa nemám doplnené potreby. Nenaplnené nejaké emocionálne dôležité väzby, ktoré si nesiem so sebou a nevedome ich projektujem na tohto partnera. Na fyzickej úrovni ma bolí napríklad žalúdok, som príliš vznietlivá, často sa hnevám, pretože so žalúdkom súvisí hnev. 

Tantra mi v tomto prípade pomôže zvedomiť si tieto potreby, či zranenia z detstva a následne ich podopĺňať.

Baška a tebe osobne, čo dáva život s tantrou? 

Tantra mi dáva kľúče k tomu ako byť vyrovnaná vo všetkých aspektoch. Keď cítim, že som sa vychýlila, alebo sa tlačím do niečo, jednoducho, že nie som vo svojom strede, tak mi tantra ponúka nástroje ako to spoznať a vrátiť sa späť. 

Tiež je to pre mňa obrovská radosť. Vďaka tantre nachádzam všetky moje aspekty, a spoznávam, kto som. Zocelila ma a život s ňou mi dáva väčší zmysel. Tantra, jej filozofia, nástroje ma prinavracajú k spomaleniu, zjednodušeniu, radosti a láske. Takej tej detskej, čistej láske. 

Barbora Sihelská, lektorka tantry. www.mysteriumzeny.sk

Baška na tvojej webovej stránke Mystérium Ženy nájdeme ponuku tvojich rôznych služieb od kurzov, cez retreaty až po liečivé masáže. Všimla som si, že táto ponuka je jasne smerovaná na ženy. Prečo iba ženy? 

Prirodzene sú mi ženské skupiny najbližšie. Sama som si tým prešla ako žena. Máme podobné príbehy. Veľa scenárov sa opakuje. Mne ženská skupina dáva obrovský zmysel. 

Desať rokov dozadu, keď som začínala, tu nič podobné nebolo a ja som pocítila, že je mojou “povinnosťou” šíriť toto poznanie ďalej, pretože to neskutočne pomáha ženám. Dnes žijeme v obchodnej spoločnosti, kde silno prevláda mužský princíp. Ženy pomaly nemôžu povedať v kancelárií, že majú menštruáciu.Toto tlačí ženy, aby boli mužské, podvedome sa vrhajú do mužských princípov fungovania. Tiež som taká bola, bola som veľmi neženská a bojovala som so sebou, so spoločnosťou, s partnerom. 

Preto pomáham ženám. Pozývam ich, aby boli ženou. Na mojich kurzoch môžu všetko vybaliť v bezpečnom kruhu, kde dostanú podporu. Môžu si dovoliť odhaliť sa. Tam začínajú silné procesy – liečenia, spoznania svojich potrieb a dopĺňania nenaplnených potrieb. Tu začína aj práca s vnútorným dieťaťom. A celkovo týmito procesmi vstupujú ženy do svojej sily.  

Fotografia z jedného z retreatu organizovaného Baškou

Spomenula si mužský a ženský princíp? Prosím, vysvetli nám to bližšie. 

Celú veľmi dôležitú časť, kedy sa my ženy formujeme, rastieme – škôlka, škola, ale aj väčšina zamestnaní strávime práve v mužskom princípe. Máme tak nastavenú kultúru, spoločnosť. Rozmýšľať, analyzovať, mať ciele, splniť očakávania, dosahovať výkon, porovnávať sa, súperiť … Rozum, veda, neustále myslenie. Je to dôležité, ale je podporované iba toto. To podporuje mužov, ale nie ženy. 

Opakom toho je ženský princíp, pravá hemisféra. Je o plynutí, emóciách, viere, vnútornej intuácií, kreativite, odovzdaní sa neznámemu, o hravosti… Keď nie sme v rozvíjaní týchto kvalít podporované, oslabujú sa v nás, strácame ich ako ženy. Nekultivujeme ich, nepestujeme a aj tie, čo tak robia, nie sú v tom oceňované. Sila prebíja spontánnosť. Tlak prebíja plynutie. 

Ženy strácajú svoje ženské kvality, alebo ich majú oslabené. Preto je v nich nejaká nespokojnosť, ktorú nevedia definovať. Tantra ponúka metodiky dovyjadrovať, spoznať aspekty vnútornej ženy, kultivovať ich, aby sa stretli v rovnováhe. Žena si dovolí byť ženská a učí sa ako sa prepnúť z mužského princípu do ženského a nájsť ich stred. Obe energie pochopiť, pocítiť, vedieť ich použiť prakticky v živote. Aby nás nevedome neovládali. Niekedy viac potrebujeme byť logické, tak ako muži, ale nie stále. Práve tantra nás toto učí. 

Ako si to máme prakticky predstaviť, že žena žije prevažne v mužskom princípe.

Opäť môžeme ako príklad uviesť vzťah ženy a muža v spoločnej domácnosti. Keď žena nepozná svoje potreby, nevie pracovať so svojou energiou, nevie si tvoriť svoje vzťahy. 

Ak v žene prevláda mužský princíp, žijú v podstate spolu dvaja muži, dva rovnaké princípy. Takže mu bráni prejaviť sa a byť mužom. Nevytvára mu prostredie, kde on zdravo môže prejaviť svoju mužnosť. Neustále sa potrebuje vyrovnať mužovi – súperí. Potrebuje ho dobehnúť. Neprejavuje svoju prirodzenú fyzickú slabosť. Hodnotí muža, opravuje ho, kontroluje, nedovolí mu, aby zhmotnil jej vízie. Muž má prirodzenú potrebu zhomotniť vízie ženy. Ona mu to však nedovolí. Muž sa nám zdá nedostatočný. Často sa to deje nevedome a práve preto, že nepozná svoje potreby. Netuší ako to má a skĺzne do toho. 

Keď žena začne žiť svoje ženstvo, vytvára priestor pre to, aby aj muž žil svoje mužstvo. To je veľmi dôležité.

Barbora Sihelská, lektorka tantry. www.mysteriumzeny.sk

Predstav si, že pred tebou stojí typická predstaviteľka dnešnej ženy a pýta sa ťa, prečo by mala navštíviť tvoje kurzy. Čo by si jej povedala?

Máš nejaké svoje nástroje na bežnej báze, ktorými si napĺňaš svoje potreby? Poznáš svoje potreby? Poznáš svoje emocionálne potreby? Ak nie, prídi. Žena cíti, že niektoré témy sú pre ňu tabu, cíti sa odpojená, a permanentne jej niečo chýba.

Baška u nás sa tantra často spája iba so sexualitou. Z toho, čo hovoríš, je toho oveľa viac, ale aj napriek tomu vnímam, že sexualita je v tantre dôležitá, prečo? 

U nás sa tantra spája často iba so sexom ako takým. Ale sex a sexualita je rozdiel. Sexuálna energia – kundalini energia je prapôvodná, nám daná energia. Je to životná sila. Tantra nás učí ju prebudiť, pracovať s ňou a využívať ju v každom aspekte života. Nejde tu o mechanický sex a vypustenie energie. 

Túto energiu môžem využiť na kreativitu, tvorenie vzťahov… je to naša životná sila, ktorá však môže byť utlmená a potom životu chýba “šťava”. Túto energiu máme, ale buď ju využívame iba mechanicky, alebo ju využívame hravo, tvorivo. Je to určujúca energia. 

Keď túto energiu pomocou dychu, meditácií, tanca, pohybu, rôznych techník aktivujem a pracujem s ňou prichádza nám do života radosť, ľahkosť, život má “šťavu”.

Spomínala si, že nás ženy naša kultúra tlačí do mužského princípu, čo nie je pre nás prirodzené. A ako to je v oblasti sexuality? Je aj v tomto ohľade naša spoločnosť nesprávne nastavená?

Áno. Veľmi nám chýbajú kvalitné, realistické informácie, vedomosti o tom, ako funguje ženská a mužská sexualita. Na žiadnej úrovni nie sme v tejto oblasti vzdelávaní. Nemáme kde zbierať informácie o sexualite.

To jediné, čo máme dostupné je porno a základy anatómie na školách. Problém však začína v porno priemysle. Tento priemysel je postavený na mužskom princípe. Zobrazuje ženu nerealisticky. Nie je tu zobrazená sexualita ženy spojená s emocionalitou. 

Žena prežíva svoju sexualitu v emočnom plynutí. To v porne nenájdete. Žena potrebuje byť prijatá vo svojich emóciách, to je pre ženu a jej sexualitu kľúčové. Zobrazenie ženy v pornopriemysle je celé prekrútené. 

Keby si mohla zastaviť svet a pozrieť sa dnešnej žene do očí a povedať jej jednu vec, čo by to bolo? Čo vnímaš, že dnešné ženy najviac potrebujú? 

Poznať odpoveď na to, čo sú jej potreby. 

Myslím si, že rovnako potrebujú veľmi bezpečný priestor, komunitu, kde môžu konečne vypnúť, zhodiť zo seba všetky tie musím, ako by som mala, čo sa od nás očakáva, aby sa mohli pozrieť na to, čo skutočne chcú a potrebujú. Aby to mohli zhodiť a mohli si doplniť všetky tie skryté potreby, o ktorých nevedia, alebo sú potlačené. 

Baška a Zuzka pri tvorení tohto rozhovoru

VIZITKA: 

Barbora Sihelská pôsobí v Žiline, lektorka tantry a kurzu tantra jógy – Mohendžodáro a facilitátorka Osho meditácií,

Autorka projektu: Mystérium Ženy – www.mysteriumzeny.sk

Všetky jej aktivity nájdete na webe a FB stránke: https://www.facebook.com/MysteriumZeny

Ak sa vám tento rozhovor páčil, môžete moju aktivitu podporiť zdieľaním rozhovoru na sociálnych sieťach. Rovnako ma môžete sledovať na mojich profiloch na Facebooku alebo Instagrame. Ďakujem.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *